Employee of China Huaneng Wins Two IEC1906 Awards in the Same Year

Employee of China Huaneng Wins Two IEC1906 Awards in the Same Year